Privacybeleid

2escape.online ziet het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. Neemt u dit beleid alstublieft zorgvuldig door. Dit Privacybeleid licht toe welke informatie wij over u verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, en wat uw rechten hierin zijn. MakingTomorrow(“2escape.online”, “wij”, “we” of “ons”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via of in relatie tot 2 Escape Online en Locks & Keys. 

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij? 

Wij verzamelen de persoonlijke informatie die u ons versterkt en de informatie die wordt verzameld door gebruik van onze webshop. Mogelijk bestaat dit uit: 

 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze webshop (bijv. uw naam, contactgegevens en productbeoordelingen); 
 • Transactie- en factureringsgegevens, als u aankopen doet (bijv. creditcard/betaalpas informatie en afleverinformatie); 
 • Verslagen van uw contact met ons (bijv. wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, met ons communiceert via social media); 
 • Informatie die automatisch wordt verzameld door gebruik van cookies of andere trackingmethodes (bijv. de pagina’s die u bezocht en of u op de link klikte in een van onze e-mails); en
 • Andere informatie die u ons verstrekt. 

Waar gebruiken wij deze persoonlijke informatie voor? 

Afhankelijk van hoe u onze webshop gebruikt, contact met ons opneemt, en waar u ons toestemming voor geeft, kunnen de toepassingen waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken bestaan uit:

 • De verwerking van uw bestelling en het beheer van uw account. 
 • Het beheren en verwerken van vragen en/of klachten aan onze klantenservice.
 • Het uitvoeren van marktonderzoek. Mogelijk nemen wij contact met u op voor feedback over onze producten.
 • Het waar toegestaan versturen van marketing gerelateerde berichten en het tonen van gepersonaliseerde advertenties. 
 • Voor veiligheidsdoeleinden, het opsporen van fraude, het beschermen van onszelf en het beschermen van derden. 
 • Het voldoen aan de wet- en regelgeving. 

Wij berusten ons op de volgende wettelijke bepalingen, onder de gegevensbeschermingswetgeving, om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Omdat de verwerking vereist is om een contract aan te gaan of na te komen (bijv. wanneer u een bestelling heeft gedaan en wij uw gegevens gebruiken om de betaling te verwerken en uw bestelling te leveren).
 • Omdat wij uw toestemming hiervoor hebben (bijv. wanneer u contact met ons opneemt, of wanneer u toestemming geeft marketing gerelateerde berichten te ontvangen). 
 • Omdat het binnen ons rechtmatig belang als online aanbieder ligt om onze services te beheren en te promoten. Om onze klanten de beste producten en ervaringen te bieden proberen wij hen continu beter te begrijpen. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om de webshop op uw wensen af te stemmen, en onze producten en aanbiedingen voor u zo interessant en relevant mogelijk te maken. 

Marketing

We kunnen waar toegestaan uw persoonlijke informatie gebruiken om u marketing gerelateerde berichten te sturen via e-mail, telefoon, of per post. Mogelijk zijn deze berichten gepersonaliseerd, bijvoorbeeld aan de hand van uw aankoophistorie, uw browsing activiteiten, en/of andere informatie die wij verzamelden. 

Indien u niet langer marketing gerelateerde berichten wenst te ontvangen (of deze juist wel wenst te ontvangen!) kunt u uw voorkeuren op elk moment aanpassen door contact met ons op te nemen (zie hieronder). Wees u ervan bewust dat wij mogelijk nog contact met u opnemen door middel van serviceberichten (bijv. over bestellingen, leveringsinformatie, en/of uw wettelijke rechten).

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

Wij delen de persoonlijke informatie van onze klanten met derden onder de volgende omstandigheden:

 • Met andere bedrijven binnen onze groep, gezien dit nodig voor het gebruik van de webshop. 
 • Met onze deskundige en juridische adviseurs. 
 • Met derden welke actief zijn in fraudepreventie en fraudedetectie. 
 • Met wetshandhavings- en andere overheidsautoriteiten, bijv. om fraude te melden of als reactie op een wettelijk verzoek. 
 • Wanneer wij uw toestemming hebben of dit anderszins wettelijk toegestaan is. 

Opslag en Behoud

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor de genoemde toepassingen, dit varieert en is afhankelijk van uw interactie met ons. Bijvoorbeeld, wanneer u een aankoop doet, bewaren wij uw gegevens zolang als nodig voor facturerings-, belasting-, en garantiedoeleinden. Ook is het mogelijk dat wij documentatie van onderlinge correspondentie (bijvoorbeeld in het geval dat u een klacht heeft ingediend) zolang als nodig met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid bewaren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, verwijderen wij deze. Wees u ervan bewust dat wij uw e-mailadres bewaren, ook nadat u zich uitschrijft voor onze marketing gerelateerde berichten, om er zeker van te zijn dat wij u verder geen berichten meer versturen. 

Kinderen

Onze Site is niet bestemd voor, en zou niet moeten worden gebruikt door, kinderen jonger dan 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. 

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten als het gaat om uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht van toegang, portabiliteit, correctie en verzoek tot wissen van uw persoonlijke gegevens. 

Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde toepassingen, waaronder die waarin wij u marketing gerelateerde berichten versturen.

Wij streven ernaar alle verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten conform wet- en regelgeving na te leven. Wees u er wel van bewust dat deze rechten een aantal beperkingen zijn opgelegd, en dat er zich mogelijk omstandigheden voordoen waarin wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek. Voor het indienen van verzoeken aangaande uw persoonlijke informatie, of voor vragen over uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. U behoudt zich het recht contact op te nemen met de lokale instantie voor gegevensbescherming. 

Contact

Mocht u naar aanleiding van dit Privacybeleid nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via: 

E-mail: pim@2escape.online
Adres: 2escape.online, Sint Jansstraat 17, 5051 RG

Voor het laatst bijgewerkt: 11/12/2020

English Privacy Policy

2 Escape Online is committed to protecting our customer’s privacy. Please take the time to review this notice which explains what information we collect about you, how we use it, and your rights. MakingTomorrow (“2 Online Escape”, “we” or “us”) is the data controller of the personal data collected via or in connection with 2 Escape Online and Locks & Keys.

What personal data do we collect about you?

We collect personal data from you when you provide it to us directly and through your use of the Site. This information may include:

 •  Information you provide to us when you use our Site (e.g. your name, contact details and product reviews);
 • Transaction and billing information, if you make any purchases from us or using our Site (e.g. credit/debit card details and delivery information);
 • Records of your interactions with us (e.g. if you contact our customer service team, interact with us on social media);
 • Information collected automatically, using cookies and other tracking technologies (e.g. which pages you viewed and whether you clicked on a link in one of our email updates). We may also collect information about the device you use to access our Site; and
 • Other information necessary to provide by your conset.

What do we use this personal data for?

Depending on how you use our Site, your interactions with us, and the permissions you give us, the purposes for which we use your personal data include:

 • To fulfil your order and maintain your online account.
 • To manage and respond to any queries or complaints to our customer service team.
 • For market research, e.g. we may contact you for feedback about our products.
 • To send you marketing messages and show you targeted advertising, where we have your consent or are otherwise permitted to do so.
 • For security purposes, to investigate fraud and where necessary to protect ourselves and third parties.
 • To comply with our legal and regulatory obligations.

We rely on the following legal basis, under data protection law, to process your personal data:

 • Because the processing is necessary to perform a contract with you, or take steps prior to entering into a contract with you (e.g. where you have made a purchase with us, we use your personal data to process the payment and fulfil your order).
 • Because we have obtained your consent (e.g. where you contact us with a query, where you add optional information to your account profile, or if you consent to receive marketing from us).
 • Because it is in our legitimate interests as an e-commerce provider to maintain and promote our services. We are always seeking to understand more about our customers in order to offer the best products and customer experience. We use information about you to tailor your view of the Site, to make it more interesting and relevant in respect of the products and offers on view. 

Marketing

We may use your personal data to send you marketing messages by email, phone or post. Some of these messages may be tailored to you, based on your previous browsing or purchase activity, and other information we hold about you.

If you no longer want to receive marketing communications from us (or would like to opt back in!), you can change your preferences at any time by contacting us (details below. If you unsubscribe from marketing, please note we may still contact you with service messages from time to time (e.g. order and delivery confirmations, and information about your legal rights).

Who do we share this personal data with?

We share customers’ personal data with third parties in the following circumstances:

 • With other companies in our group of companies, as necessary to operate the webshop.
 • With our professional and legal advisors.
 • With third parties engaged in fraud prevention and detection.
 • With law enforcement or other governmental authorities, e.g. to report a fraud or in response to a lawful request.
 • Otherwise where we have your consent or are otherwise legally permitted to do so. 

Storage and Retention

We will keep your personal data for as long as we need it for the purposes set out above, and so this period will vary depending on your interactions with us. For example, where you have made a purchase with us, we will keep a record of your purchase for the period necessary for invoicing, tax and warranty purposes. We may also keep a record of correspondence with you (for example if you have made a complaint about a product) for as long as is necessary to protect us from a legal claim. Where we no longer have a need to keep your information, we will delete it. Please note that where you unsubscribe from our marketing communications, we will keep a record of your email address to ensure we do not send you marketing emails in future. 

Children

Our webshop is not intended for, and should not be used by, children under the age of 18. We do not knowingly collect personal data from children under 18.

Your rights

You have certain rights in respect of your personal data, including the right to access, portability, correct, and request the erasure of your personal data.

You also have the right to object to your personal data being used for certain purposes, including to send you marketing. See ‘Marketing’ above, for more details of how to opt-out of marketing.

We will comply with any requests to exercise your rights in accordance with applicable law. Please be aware, however, that there are a number of limitations to these rights, and there may be circumstances where we are not able to comply with your request. To make any requests regarding your personal data, or if you have any questions or concerns regarding your personal data, you should contact us using the details below. You are also entitled to contact your local supervisory authority for data protection.

Contact Us

If you have any queries on any aspect of our Privacy Policy, please contact us on the details below:

E-mail: pim@2escape.online
Address: 2escape.online, Sint Jansstraat 17, 5051 RG, The Netherlands

Last updated – 11-12-2020